top of page

Ofrivillig ensamhet


Har du känt den där obehagliga känslan över att vara ensam när du inte vill det? Den känslan är nästan obeskrivbar och skapar en spiral av negativa tankar. Det är oehört jobbigt att vara där och det kan kännas som det inte finns någon utväg. Om du känner så och jag säger att det finns en väg ut, så kommer de negativa tankarna upprepa "det är inte sant". Jag ber dig att inte lyssna på de tankarna, utan rikta in dig på att känna hopp.


Att ha ett sammanhang är ett grundläggande behov vi människor har. Ofrivillig ensamhet är en slags mobbning. Allt fler unga människor upplever detta. Även vuxna. Det finns i alla åldrar. Vi kan känna oss ensamma i vardagslivet och i datorvärlden (där man t ex utesluts från grupper och spel). Man kan känna sig ensam emotionellt och bär sina känslor ensam.


Ofrivillig ensamhet är en känsla som många människor upplever, trots att vi lever i en alltmer uppkokopplad värld. Det handlar om att känna sig isolerad, utan nära relationer eller gemenskap att vända sig till. Och även om ensamhet kan vara en naturlig del av livet, kan ofrivillig ensamhet vara både smärtsamt och skadligt för hälsan.


Forskning visar att ofrivillig ensamhet kan öka risken för fysiska och psykiska problem, såsom depression, ångest och hjärtproblem. Det kan även påverka vår självkänsla och självförtroende negativt. Att känna sig ensam när man inte vill det kan vara en mycket svår upplevelse att hantera.


Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Källa: socialdepartementet

Det är viktigt att vi som samhälle och individerr strävar efter att minska och förebygga ofrivillig ensamhet. Att erbjuda evenemang och aktiviteterdär människor kan träffas, skapa relationer och känna gemenskap är ett steg i rätt riktning. Genom att vara medvetna om ensamhetens påverkan och arbeta tillsammans för att stödja varandra, kan vi hjälpa till att bryta den onda cirkeln av ofrivillig ensamhet.


Så låt oss gemensamt sträva efter att skapa en värld där ingen behöver känna sig ensam och där vi stöttar varandra i gemenskap och samhörighet. Det börjar inom var och en av oss. Att öppna våra hjärtan för varandra. Det är viktigt att samhället skapar nätverk och samverkan för att möljiggöra en social trygghet och närhet som bygger på omtanke för varandra.


Bra länk att läsa mer om ofrivillig ensamhet. Ett viktigt ämne i dagens samhälle:


31 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page