top of page
Res Tillsammans Med dharma.png

Online tjänster

Online Coaching

Om det är för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva vårt liv och hur vårt faktiska liv ser ut så börjar vi efter en tid må dåligt mentalt, känslomässigt, själsligt, andligt och fysiskt. I dagens samhälle är det lätt att tappa bort sig själv i allt brus som finns. 

Coaching kan handla om att vill bryta ett beteende eller mönster, finna kraft och tillit i att gå vidare vid förändringar. Få utrymme att stanna upp och upptäcka nya vägar, hantera stress, förändra eller förbättra relationer, stöttning om livssituationen har förändrats radikalt. Kanske finna sätt att hantera prestationsångest, trötthet och otillräcklighet. Kanske vill du bli mer närvarande, bejaka dig själv, sätta gränser, hitta en ny meningsfullhet och glädje.  

Coaching sker online via Zoom. 

E-post coaching 5 brev

Tycker du om att uttrycka dig genom skrift? Har du inte tid eller ork att prata i telefon eller över Zoom? Har du svårt att ha fasta tider för coaching och vill istället kunna i lugn och ro får tid för att tänka och känna innan du svarar tillbaka? 

Genom e-post coaching får du möjlighet att reflektera och formulera dina tankar i lugn och ro, utan att behöva känna pressen med en fysisk närvaro. Den är flexibel och anpassningsbar till ditt schema och tempo. Du kan sätta takten och bestämma när du vill skicka dina meddelanden och få svar från din coach. 

För 5 brev är din investering 1000 kr 
 

Kurs: stark & hållbar - för henne

Fokusera på det som är viktigt för dig, för att vara välmående och känna lust och kraft till alla dina viktiga områden i livet. 

* Synliggör dina källor för glädje, balans och återhämtning. Implementera rutiner som balanserar upp en vardag med många måsten och återkommande utmaningar. 
* Nå fler mål och flow i vardagen
* Prioritera och regelbundet bygga sin inre och yttre styrka.
* Bli tryggare i den du är, starkare i det du tror på, och mer tillitsfull inför sina möjligheter.
* Närma dig ett "mindset of greatness" som ökar ditt mod, tar "udden av" misstag, vidgar perspektiv och öppnar upp för dina möjligheter
* Nå klarhet i vad du önskar i ditt liv och använda affirmationer som hjälper dig att snabbare och lättare nå det liv du vill leva. 

Kursen pågår under 5 veckor och för varje vecka får du skickat till din e-post en PDF-fil med uppgifter. I denna kurs ingår 30 minuters live-session med coaching skriftligt eller via Zoom. För varje vecka skickar du svar på uppgiften till mig och jag återkopplar tillbaka. 

Vecka 1-2: Resiliens & Balans
Vecka 3: Self-care & Reflektion
Vecka 4 Värderingar och Självkänsla
Vecka 5: Mindset & Klarhet

Kurs: The Awakening

Välkommen till denna kurs som ger verktyg för att attrahera att dina drömmar förverkligas och leva på din högsta nivå.

 

Denna kurs tar dig genom 4 steg för "awakening". Du kommer att utforska vilka inre föreställningar som kan hindra dig, offerrollen, brister och skapa nya vanor genom övningar och övertygelser som ger dig kraft och transformation.

 

I denna kurs är det viktigt att testa övningarna, ta initiativ och vara villig till en förändring. 

* Introduktion
* Offerrollen
* Empowerment
* Överlämnande (surrender på engelska)
* Awakening 

Under 5 veckor får du frågor som du skriftligen svarar och reflekterar över. Du skickar in dem till mig och får återkoppling. Det ingår 30 minuters live session (om du vill) via Zoom. 

bottom of page