top of page

Online Coaching


Beskrivning av tjänsten

Om det är för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva vårt liv och hur vårt faktiska liv ser ut så börjar vi efter en tid må dåligt mentalt, känslomässigt, själsligt, andligt och fysiskt. I dagens samhälle är det lätt att tappa bort sig själv i allt brus som finns. Coaching kan handla om att vill bryta ett beteende eller mönster, finna kraft och tillit i att gå vidare vid förändringar. Få utrymme att stanna upp och upptäcka nya vägar, hantera stress, förändra eller förbättra relationer, stöttning om livssituationen har förändrats radikalt. Kanske finna sätt att hantera prestationsångest, trötthet och otillräcklighet. Kanske vill du bli mer närvarande, bejaka dig själv, sätta gränser, hitta en ny meningsfullhet och glädje. Coaching sker online via Zoom.


bottom of page