top of page

Kurs: The Awakening


Beskrivning av tjänsten

Välkommen till denna kurs som ger verktyg för att attrahera att dina drömmar förverkligas och leva på din högsta nivå. Denna kurs tar dig genom 4 steg för "awakening". Du kommer att utforska vilka inre föreställningar som kan hindra dig, offerrollen, brister och skapa nya vanor genom övningar och övertygelser som ger dig kraft och transformation. I denna kurs är det viktigt att testa övningarna, ta initiativ och vara villig till en förändring. * Introduktion * Offerrollen * Empowerment * Överlämnande (surrender på engelska) * Awakening Under 5 veckor får du frågor som du skriftligen svarar och reflekterar över. Du skickar in dem till mig och får återkoppling. Det ingår 30 minuters live session (om du vill) via Zoom.


bottom of page